EntityFramework Core ilişkili verilerin yüklenmesi (Eager Loading)

EntityFramework Core navigation property ler üzerinden modelinizin ilişkili olduğu varlıkları da yüklemenizi sağlar. Bu işlemi yapmak üzere tasarlanmış 3 temel ORM kalıbı bulunur. • Eager Loading : ilişkili verinin ilk sorgunun bir parçası olarak yüklenmesi • Explicit Loading : ilişkili veri daha sonra veri tabanından expilicty (açıkça) yüklenmesi • Lazy Loading : Siz navigation property’e […]