Bu webcast ile hem ilk kez MVC ile tanışanların hemde ASP.NET Core ve MVC 6 ile yeni tanışacak olanları temel seviyede bilgilendirmek istedim.